beats by dre cheap

AJNI-DEDE I ŠEMSI-DEDE

 

U avliji Alipašine džamije....

 

   Ajni-dede

Vrata ovog dvorca su rajska vrata,

Jer tu počiva vladar carstva božje ugodnosti;

On je prijatelj njegovog veličanstva sultana Fatiha,

Kojeg je upućivao na propise o borbi.

Prava ličnost njegova, nastojeći da se odrazi

u ogledalu božje upute, sjedinila se s bogova.

Njegova čista osoba je živa u grobu,

Jer je on umro u borbi mučeničkom smrću.

Srce, kada preletiš sedam nebesa,

Traži kronogram njegove (smrti) u moru božje milosti!

Godina 866

 

  Šemsi-dede

Palata ovog svijeta je nesigurna temelja,

Svako mirovanje na ovom mjestu je uzaludno.

Prispjevši počivalištu sunca znanja,

Ne odvraćaj svoje srce od njegovih otkrovenja.

S ovog položaja, kojem hodočaste velikani svijeta,

Daje pouku mučenik najbolje vojske.

On je uistinu vladar izvidnice!

Njegova mazga je predvodila Fatihovu vojsku.

Pet stupova vjere daju kronogram njegove smrti:

Ta on je na putu mučeništva dao svoju dušu!

Godina 866

Šeher Hanuma
http://seherhanuma.blogger.ba
31/07/2012 11:06