beats by dre cheap

JUTRO

 

Uzbuđen i razdragan, Zaharis je stajao na kućnoj kamariji i pogledom upijao novorođeno jutro. Sve što je vidio, činilo se toliko lijepo, kao da je gotovo nestvarno. I da nije bilo ptičjeg cvrkuta koji je dopirao iz obližnjeg gaja, pri čemu su se ptičji glasovi veselo preplitali, povjerovao bi da on to sanja.

Pred njim se prostirala prostrana avlija, široka i gosposna kao i sve u velikoj Turhanijinoj kući. Duž zidova rasli su bujni šimširi, slični velikim zelenim loptama, dok je stara loza natkrivala čitav jedan kraj avlije. Iza velikih zelenih listova već su rudili krupni grozdovi. Svud okolo po kao sir bijeloj kaldrmi nanizanoj od oblutaka, treperili su zeleni listovi sabljica. Pa cvijeće! Cvijeće svih vrsta i boja. Od zagasito crvenih karanfila i nježnih zambaka, sve do krupnih kao od kadife izrezanih glavica careva oka, u koje su se bumbari preko cijelog dana brundajući uvlačili. A na sredini avlije šeftelija, puna rumenožutih plodova, nakićenih po onisku naizgled slabašnu stablu.

I sunce! Blistavo, nasmijano, široko, zasljepljujuće. Kao da je gorjelo na nizu kalajisanih ibrika, đuguma i demirlija, nakićenih pred samim ulazom u kuću.

I sve to pred Zaharisovim očima radosno treperi i podrhtava, kao sunčana pjesma koja se diže u visine uznoseći i njega, da bi se gotovo zagrcnuo od milja koje ga ispunjava.

Od sinoć je kao pijan od sreće. Još je u zanosu, pa ne vjeruje da li je to san ili java.

"Posljednji Bašeskijin zapis" 

Šeher Hanuma
http://seherhanuma.blogger.ba
24/01/2013 08:39